Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Brak głosów
Please wait...
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy nie tylko w budownictwie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to zasady obowiązujące we wszystkich przedsiębiorstwach regulujące rozmaite kwestie, od zakresu i częstotliwości szkoleń przez powierzchnię lokali i odległości między pracownikami aż po procedury zapobiegające stwarzaniu sytuacji niebezpiecznych. Na zewnątrz firmy pracodawca odpowiada za prawidłowe przestrzeganie zasad BHP przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną i do ich zaleceń musi się stosować. Szczegóły i aktualne przepisy znajdziesz na naszym portalu BHP.

Dane firmy:

Nazwa firmy: Blog BHP
Adres:

Telefon:
Strona internetowa:

Opublikowano: 31.05.2020

admin